in

Belediye bünyesine KPSS 60 puan ile zabıta alımı devam ediyor! Başvuru şartları neler?

İpekyolu Belediye Başkanlığı (Van) bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS tipi, KPSS taban puanı ve öbür kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Adayların, imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmamaları gerekmektedir. 

KPSS 60 İLE 30 KİŞİLİK ZABITA ALIMI

Belediye Zabıta Yönetmeliğine nazaran 30 kişilik takım ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda 4 Kadın ve 26 Erkek olmak üzere 30 kişi alacak. Alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden alınacak olup ayrıntıları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 BAŞVURU GENEL KAİDELERİ NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir. 

 • Türk vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak, 

 • İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat koşullarını taşımak, 

MÜRACAAT ÖZEL KAİDELERİ NELER?

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3puan tipinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak. 

 • Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

 • 657 sayılı Kanunun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Uzunluk ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

 • İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e) Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru takımları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

 • Adaylar, www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

 • Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

 • KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

 • Vazifesini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı, 

 • Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜHLETİ

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için; 

 • Üstte sayılan müracaat evraklarını 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri ortasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. b) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut başka biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 • Adayların uzunluk ve kilo ölçümü, müracaat tarihleri ortasında müracaatın yapıldığı Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde süreksiz olarak bulundurulacak Kurum İşyeri doktoru koordinatörlüğünde yapılacaktır. 

 • Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI

Zabıta Memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan 19.04.2021 – 23.04.2021 tarihleri ortasında saat 09:00 da başlamak üzere, Başkanlığımıza bağlı Berivan Kültür Merkezi adresinde yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir. 

İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Belediye, müracaatlardan KPSS muvaffakiyet puanlarına nazaran sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında adayı imtihana çağıracaktır. 

İmtihan Hususları Neler?

Kelamlı imtihan; 

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

 2. Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi, 

 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 4. Mahalli Yönetimlerle İlgili Temel Mevzuat, mevzularını kapsar. 

Uygulamalı imtihan;

takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda yapılır.

 

Yazıyı Beğendiniz mi ?

Süper Fırsatlar

Yazar Süper Fırsatlar

Güncel fırsatları ve haberleri sizler için derledik yayınladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye Uzay Ajansı Temizlik Görevlisi ve Garson alımı başladı! İŞKUR’dan lise mezunu başvuru..

Yamaç’ın yıllar sonra kızını ve Efsun’u gördüğü sahne Çukur’a damga vurdu