in

Evlenmek İstiyorum, Hangi Duayı Okumalıyım?

Evlenmek isteyenlere okunacak dualar mevcuttur. Her insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik için hayırlı bir kısmet bulmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alır, bu dualar. İslam dininde kadın veya erkek fark etmeksizin evlenmek isteyenlerin hayırlı adaylar ile karşılaşmasına vesile olan faziletli evlilik için okunan dualar bulunmaktadır.

Dua Okuyarak Kısmet Açılır Mı?

Kısmet açmak için okunan dualar vardır. Pek çok kişi kısmetinin kapalı olmasından şikayet eder. Her ne kadar ciddi anlamda evlenmeyi ve hayırlı bir yuva kurmayı isteseler de kadın veya erkek fark etmeksizin pek çok kişinin karşısına hayırlı nasip çıkmadığından şikayetçi oldukları bilinmektedir. Kısmet açma duası kadın ve erkeklerin evlenmek için hayırlı bir nasip bulabilecekleri dua uygulamaları arasında yer alır.

İslam dininde hayırlısı ile yuva kurmak isteyen her yaştan kadın ve erkeklere tavsiye edilen bu dualar, evlilik için faydalıdır. Dolayısıyla Yüce Allah’a el açıp yalvaran kişiler, hayırlı bir eş nasip etmesini istemek için bu uygulamalara başvurabilirler.

Çok para kazanmak için hangi duayı okumalıyım? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Peygamber Efendimizin Önerdiği Evlilik Duaları

Peygamber Efendimizin söylediği evlilik duaları hayırlısı ile evlenmek isteyenler için okunan dualardır. Allah’ın izni ile hayırlı bir evlilik yapmak isteyenlere Peygamber Efendimizin önerdiği dualar şu şekildedir:

  • Evlilik için okunan duanın okunuşu: “Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate eğyunin vecğalnâ lilmüttegîn.”
  • Anlamı: “Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl.”
  • Hayırlı nasip duası okunuşu: Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn.
  • Anlamı: “Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine salat ve selam olsun.)

Hayırlı Kısmet İçin Cuma Duası

Hayırlı evlilik için okunan Cuma duası şu şekildedir:

“Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhaki­ymi. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza raev. Ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terakuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun minellehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.”

Cuma Duasının Anlamı

Evlilik için okunan dualar arasında olan Cuma duasının meali aşağıdaki gibidir:

“Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Hâlbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. (Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu, Allah’ ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ ın ayetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!” Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir.

De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah ’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır

Yazar Süper Fırsatlar

Güncel fırsatları ve haberleri sizler için derledik yayınladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Para Kazanmak İçin Hangi Duayı Okumalıyım?

Hayırlı Eş İçin Okunacak Dua Var Mı?