Nasuh Tövbesi Ne Anlama Gelir, Nasıl Yapılır?

Müslümanların isteyerek ya da istemeden yaptıkları ancak daha sonradan pişman oldukları ve Allah’tan mağfiret istedikleri dualara genel anlamıyla tövbe duaları denilmektedir. Tövbe duaları aslında tamamen kişinin kalbinden geçenleri söylemesinden oluşabilmektedir ancak tövbe duaları arasında etkili olan nasuh tövbesi pişmanlığın ve günahın giderilmesi için etkili olabilmektedir.

Nasuh Tövbesi Ne Anlama Gelir?

Nasuh tövbesi anlamı kelime kökeninde “nush” kökünden gelmekte olup nasuh’un sözcük anlamı yapılan hatadan vazgeçmek, bir daha tekrarlamamak ve yapılan yanlışın bir daha olmamasına gayret göstermek anlamına gelmektedir.

Bu bakımdan nasuh tövbesi de bir daha işlenen kabahatin tekrarlanmaması için kişinin Allah’tan mağfiret istemesidir. Yapılan eylem kişiyi çok rahatsız etmişse, yaptığı yanlışı anlamışsa, bir türlü rahat edemiyorsa, bu durumda yapacağı nasuh tövbesi onun arınmasına, huzur ve mutluluk bulmasına yardımcı olacaktır.

Nasuh tövbesi Kuran’daki çeşitli ayetlerde de geçmektedir;

“Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” (Âl-i İmrân, 3/135)

“Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: ‘Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.’” Tahrim, 8)

Ayrıca çeşitli hadis ve fıkıh kitaplarında da nasuh tövbesinden bahsedilmektedir. Örneğin Ahmed Bin Asım Antakî fıkhında nasuh tövbesi şu şekilde geçer: “Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar ‘Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?’ diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir.”

Diyanet Türkçe ve Arapça Hatim Duası nasıl yapılır? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Nasuh Tövbesi Nasıl Yapılır?

Nasuh tövbesini yapmak için öncelikle Arapça istiğfar duası okunmalıdır;

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Daha sonra ise Nasuh tövbesi yapmak için Türkçe duayı okuyabilirsiniz;

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Yazıyı Beğendiniz mi ?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir