in

Türkiye Uzay Ajansı Temizlik Görevlisi ve Garson alımı başladı! İŞKUR’dan lise mezunu başvuru..

Türkiye Uzay Ajansı (TÜA) bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D unsuru, 4857 sayılı İş Kanunu temelleri kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temelleri Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen biçimde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Müracaat yapacak adaylar Paklık Vazifelisi ve Garson unvanlarında istihdam edilecektir. Pekala TÜA müracaat kaideleri neler?

TÜA GENEL MÜRACAAT KURALLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak. 

 • Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak. 

 • Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir manisi olmamak. 

 • Vazifesini devamlı yapmaya pürüz olabilecek sıhhat sorunu olmamak. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden sıhhat raporu olmak.) 

 • Kamusal haklardan yoksun bulunmamak. 

 • Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmak. 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak. 

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın saklı alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus cürümleri, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş cürümlerinden mahkûm olmamak. 

c) Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın saklı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak. 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilmemek. 

 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine nazaran yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Müracaat talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar işe alım sürecinin her basamağında reddedilebileceği üzere müracaat esnasında kaideleri taşıyıp, sonradan talep kurallarından birinin rastgele bir halde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır. 

 • İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan emekçilere 2 (iki) ay deneme mühleti uygulanacaktır. Bu müddet içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 

 • Adaylar ilan edilen takımlardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabileceklerdir. Birden fazla müracaat yapılması durumunda tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır. 

 • Öbür konularda ilgili mevzuat/yönetmelik kararları gereğine nazaran süreç tesis edilir. 

PAKLIK VAZİFELİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 

 • Muhtaçlık halinde vardiyalı çalışma tertibine ahenk göstermek. 

 • Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf yahut tecilli olması gerekmektedir. 

 • İlana müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 • İşini yapmaya mahzur olacak sıhhat sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sıhhat raporu) 

 • İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak 

GARSON ALIMI MÜRACAAT KURALLARI

 • Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleksel ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Kısımlarının Servis kolundan mezun olmak

 • Muhtaçlık halinde vardiyalı çalışma sistemine ahenk göstermek. 

 • Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf yahut tecilli olması gerekmektedir. 

 • İlana müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 • İşini yapmaya pürüz olacak sıhhat sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sıhhat raporu) 

 • İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak 

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili kararlarına nazaran gereksinim duyulan hizmet tiplerinde istihdam edilecek emekçiler için kelamlı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihanına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısının (ilan edilen takım sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday direkt noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu kelamlı imtihana girmeye hak kazanan ve talep kurallarını sağlayanlar ortasından kelamlı imtihanda başarılı olanlar istihdam edilecektir 

Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen formülle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 önlemleri kapsamında alınan önlemler hasebiyle kuranın yapılacağı salona rastgele bir aday alınmayacaktır. 

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Başkanlığın https://www.tua.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonuçları ve muhtaçlık duyulması halinde adayları ilgilendiren müracaat ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler https://www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir. 

Müracaat sonunda gerçeğe alışılmamış evrak ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından kendilerine rastgele bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Atama hakkı kazanan fakat işe başlamayanlar ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlanmak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

Yazıyı Beğendiniz mi ?

Süper Fırsatlar

Yazar Süper Fırsatlar

Güncel fırsatları ve haberleri sizler için derledik yayınladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pandemide başınıza bir de kolesterol dert açmasın

Belediye bünyesine KPSS 60 puan ile zabıta alımı devam ediyor! Başvuru şartları neler?